Burza stredných škôl - Bytča

Burza stredných škôl - Bytča

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na Burze stredných škôl v Bytči.
Prostredníctvom našich študentov, prezentácie a propagačných materiálov sme informovali záujemcov z radov žiakov, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov o našej škole. Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri správnej voľbe povolania a správnom výbere strednej školy.