Beseda: Šikanovanie

Beseda: Šikanovanie

V priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa uskutočnila beseda a aktivity na tému šikanovanie. Tejto preventívnej aktivity sa zúčastnili študenti tretieho ročníka pod vedením psychologičiek z CPPPaP v Žiline.
Cieľom aktivity bolo formou zážitkových aktivít naučiť študentov rozpoznávať prvky
šikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu.