Beseda - Nebezpečenstvo extrémizmu a rasizmu

Beseda - Nebezpečenstvo extrémizmu a rasizmu

V priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa uskutočnila beseda a aktivity na tému Nebezpečenstvo extrémizmu a rasizmu. Beseda bola zameraná proti diskriminácií akéhokoľvek druhu a ostatným prejavom intolerancie.
Žiaci formou besedy reagovali na aktuálne spoločenské problémy. V rámci diskusie vyjadrovali svoje názory na závažné problémy spoločnosti.
Cieľom preventívneho programu bolo i uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie, zvýšenie právneho vedomia s poukázaním na možné následky trestného stíhania.