Beseda - Holokaust

Beseda - Holokaust

Pre žiakov našej školy sa uskutočnila beseda na tému holokaust.
Besedu odprezentovali zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Žiaci sa oboznámili s pojmom holokaust, podmienkami života vtedajšej doby a židovským kódexom.