Aktivity zamestnancov počas jarných prázdnin

Aktivity zamestnancov počas jarných prázdnin

Zamestnanci našej školy počas jarných prázdnin oddychovali, ale sa aj vzdelávali. Využili čas na to, aby sa zdokonalili vo svojej profesii.

Pripomenuli sme si základné poslanie našej školy, zhodnotili doterajšie úspechy a pokroky, oslávili MDŽ. Po úvodnom slove pána riaditeľa nám niečo porozprávali zamestnanci z iných úsekov. Niektorí si pripravili prednášku na tému Komunikácia. Majstri a učitelia odborných predmetov  stolárskych predmetov absolvovali školenie zamerané na programovanie CNC frézky a laserovej gravírovačky. Moderné stroje získala naša škola v rámci projektu INTERREG.

Učitelia sa zaoberali témou Aktivizácie žiakov na vyučovacích hodinách. Samozrejme nechýbali praktické ukážky. Každý si mohol z týchto dní odniesť niečo nové...