Záverečná duchovná obnova a odovzdávanie vysvedčení

Záverečná duchovná obnova a odovzdávanie vysvedčení

Predtým ako sa vyberieme na prázdniny a užijeme si dni oddychu sme sa ešte posilnili na duchu. Absolvovali sme duchovnú obnovu.

Hlavným kazateľom poslednej školskej obnovy bol salezián Peter Lukáčik. Porozprával nám o  rozvážnosti a nerozvážnosti, ktorú máme v živote a ceste, ktorou kráčame. Zamysleli sme sa nad mnohými otázkami, ktoré nám vo svojom príhovore ponúkol. Každý z nás mal možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pripraviť sa na boj proti diablovi, ktorý na nás počas prázdnin číha.

Záverečná omša bola vyvrcholením celého programu. Po nej žiaci dostali vysvedčenia a odišli oddychovať.

Na konci omše sme vyhodnotili celoročnú súťaž o najlepšieho autoopravára - žiak 1. ročníka.

Všetkým prajeme príjemné prázdniny.