Vyhodnotenie matematického klokana  2018

Vyhodnotenie matematického klokana 2018

V súťaži Matematický klokan máme tento rok piatich úspešných riešiteľov ( z 12- tich účastníkov). Je to doposiaľ najúspešnejší ročník.

Úspešní riešitelia:

 

kategória KADET

  1. Tereza Hodásová  I.GDM  percentil úspešnosti
  2. Damián Bačkor       II.GDM   
  3. Monika Glovaťáková  II.GDM 
  4. Ján Miške  II.GDM  - absolútny šk. víťaz s  percentilom úspešnosti  96,9

kategória Junior

Marián Rolček   IV.GDM   95,6

 

Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.