Sv. Mikuláš v škole

Sv. Mikuláš v škole

Dňa 6.12.2018 do Našej školy zavítal sv.Mikuláš.

Spríjemnili nám vyučovanie milou návštevou a sladkou odmenou, ktorú si zaslúžili len tí, čo poslúchali. Učiteľom a majstrom poďakoval za prácu a čas, počas ktorého sa nám venujú a odovzdávajú nové vedomosti. Nakoniec nám zaspievali anjeli piesne a všetci nám popriali čarovné prežitie adventného obdobia.