Stužková slánosť II. NDŠ

Dňa 20. októbra 2018 sa naša stužková začala sv. omšou o 16. 00 hod. v kostole sv. Jána Bosca v Žiline.

Počas sv. omše sa nám prihovoril don Bundzel. Potom sme sa presunuli do kultúrneho domu v Závodí. Prebehlo stužkovanie žiakov, príhovory, tance. V priebehu večera nasledovalo veľa scénok, tančných kôl a nechýbala ani tombola. Celá stužková dopadla nad naše očakávania a radi by sme ju opäť zopakovali.