Študentská kvapka krvi 2018

Študentská kvapka krvi 2018

Aj tento rok sa študenti a zamestnanci Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi. Aktuálny ročník kvapky krvi sa niesol v znamení hesla: Nevyhováraj sa a príď aj ty darovať krv !
V zmysle tejto výzvy sa nevyhováralo 40 našich študentov a krv darovali v priestoroch našej
školy. Kampaň oslovila nielen pravidelných darcov krvi, ale aj prvodarcov z radov mladých
ľudí.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 24. ročníka Študentskej kvapky krvi zúčastnili. Vďaka
patrí nielen darcom, ale aj organizátorom z NTS SR v Žiline.
Sme hrdí na študentov a kolegov, že sa aktívne a opakovane zapájajú do Študentskej kvapky
krvi a už teraz sa spolu tešíme na ďalší ročník.