Spolupráca s Katedrou cestnej a mestskej dopravy ŽU v Žiline

Spolupráca s Katedrou cestnej a mestskej dopravy ŽU v Žiline

Spolupráca s Katedrou cestnej a mestskej dopravy ŽU v Žiline pokračuje aj pri realizácii praktickej časti maturitnej skúšky, kedy si naši maturanti môžu pomôcť pri ďalšom vzdelávaní.