Smrť sa volá Engelchen

Smrť sa volá Engelchen

Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí.
V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť sa volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte. Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov a porazených.
To je stručný príbeh divadelného predstavenia, ktorého sa vo večerných hodinách zúčastnili žiaci
IV. GDM spolu s pani učiteľkou Troskovičovou a pánom učiteľom Sventekom. Predstavenie nás všetkých veľmi zaujalo, donútilo zamyslieť sa a uvedomiť si, že nemáme zabudnúť na hrôzy vojny a násilia, ktoré nás aj dnes stále ohrozujú...