Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov

V Žiline sa školili učitelia Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka pod vedením lektora z Podnikateľskej univerzity, ktorá už od roku 2000 pomáha podnikateľom na Slovensku prostredníctvom inovácií a rozvoja schopností a zručností svojich klientov
V pondelok 29. októbra 2018 počas riaditeľského voľna sa stretli pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy v priestoroch Saleziánskeho domu v Žiline. Po úvode venovanom inováciám nasledovala diskusia s viacerými hosťami.
 
Zamestnávateľov zastupoval pán Jozef Poláček. ,,Sú ochotnejší, chcú sa posunúť dopredu, rozmýšľajú nad robotou, hľadajú riešenia," odpovedal na otázku z publika, v čom sú absolventi z tejto školy iní, keď prídu pracovať k nim do firmy. Jednou z tém školenia bolo poslanie školy. "Tam, kde nie je vízia poslania, niečo viac ako posunúť ľudí, tak sa trápia ľudia, vyhoria omnoho skôr, je to veľmi ťažké." uviedla zástupkyňa zamestnancov školy, pani Petra Mieresová, ako jeden z dôvodov, prečo učí práve na saleziánskej škole. Posledným hosťom diskusie bol riaditeľ školy pán Igor Pecha. "Oživiť si poslanie, ktoré by prinieslo spolupodielanie sa na ňom, nielen na úrovni vykonania nejakej činnosti, ale na úrovni osobného zaangažovania sa," považuje za jednu z aktuálnych, i keď nie akútnych výziev.
 
V ďalších blokoch sa účastníci školenia dotkli témy práce učiteľa v budúcnosti, snažili sa nájsť a pomenovať možné problémy súvisiace s prácou v škole a pomocou moderovaných workshopov hľadali i možné riešenia. Počas prestávok bolo pripravené občerstvenie v podobe kávy, nápojov a zákuskov. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom a rodinnom duchu typickom pre saleziánske prostredie.