Školenie pedagógov

Školenie pedagógov

29. marec 2018, prvý deň veľkonočných prázdnin. Žiaci odišli a do triedy zasadali učitelia. Nepozornosť, školský neúspech, problémy s porozumením a komunikáciu, ťažkosti rodičov s výchovou a učením svojich detí. To bola iba časť tém, ktorým sa venovali. Školiteľom bol Mgr. Ondrej Maťko, vedúci psychológ Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

,,Ideálne je, keď môže škola s rodinou fungovať ruka v ruk," povedal. Dostatok informácií pre rodičov, pedagógov a najmä ich vzájomná spolupráca môžu veľmi napomôcť snahe žiakov pri ich príprave na svoje budúce povolanie.

Dôležité však je nielen informovať, vyučovať, ale i pýtať sa, mať spätnú väzbu. ,,Rozumel si? Ako si tomu rozumel?" - nemusí viesť vždy k požadovaným výsledkom. Niekedy je vhodnejšie uistiť sa o porozumení zadania jednoduchou vetou - ,,Teraz mi vysvetli, čo máš robiť." - uviedol ako príklad školiteľ.

Ak máme k žiakom dostatok rešpektu a úcty, nemali by sme znižovať latku, mali by sme im veriť, že dokážu veci robiť lepšie. Je tu však dôležitý osobný vzťah, aby  žiaci túto náročnosť chápali.
 

Počas školenia a najmä v jeho závere, padlo niekoľko dôležitých otázok a tak je predpoklad, že toto stretnutie nebolo posledné.