Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Aj tento rok sme zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov prvých ročníkov.

Žiaci precvičili a zdokonalili svoje plavecké štýly. Špeciálna pochvala náleží všetkým neplavcom, ktorí prekonali svoj strach z vody pod vedením skúsených lektorov z plaveckej školy PLATESA.

Vode zdar!