Pani ministerka ocenila nášho žiaka

Pani ministerka ocenila nášho žiaka

Dňa 7.11. 2018 prevzal Ján Jakub Hanuliak ďakovný list z rúk pani ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Ján je žiakom II. ročníka v odbore autoopravár mechanik. Bol ocenený za mimoriadne športové úspechy v lukostreľbe na národnej a medzinárodnej úrovni, vzornú reprezentáciu školy doma i v zahraničí. Po slávnostnom ocenení nasledovalo aj osobné stretnutie s pani ministerkou počas rautu. Prajeme mu veľa šťastia a dobré zamierenie na cieľ v živote i v lukostreľbe.