Olympiáda cudzích jazykov

Olympiáda cudzích jazykov

V stredu 28.11.2018 si žiaci našej školy zmerali svoje jazykové vedomosti a zručnosti z anglického a nemeckého jazyka.

Svoje vedomosti si "merali" v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a gramatiky. Všetkým účastníkom olympiády z cudzích jazykov ďakujeme za účasť a prajeme im aby svoje zručnosti z cudzích jazykov rozvíjali aj naďalej.

Víťazi tohtoročného školského kola olympiády z cudzích jazykov získali poukaz na školský výlet do Krakowa+Oswiečimu. 

 
Víťazi školského kola olympiády z cudzích jazykov sú: 
nemecký jazyk: 
                            Andrej Červeňan III.A
                            Dominik Sudor II.B
                            Rastislav Petreje I.B
 
anglický jazyk:   I.   Peter Isteník II.GDM
                          II.   Maroš Mohylák II.GDM
                          III.  Branislav Jánošík III.GDM
 
Víťazom srdečne gratulujeme!