Naša účasť na medzinárodnej konferencii v Žilinskej univerzite

Naša účasť na medzinárodnej konferencii v Žilinskej univerzite

V dňoch 4. - 5. 10. 2018 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR organizovaný Katedrou cestnej a mestskej dopravy v UNIZA, za účasti výskumníkov a odborníkov z oblasti cestnej a mestskej dopravy z jedenástich krajín sveta.

V rámci spolupráce našej školy a  KCMD ŽU sa konferencie zúčastnila aj pedagogička Ing. Janka Funtíková. Spolu s pedagógmi  Ing. Martinom Pňačekom a Bc. Antonom Kutliakom sa podieľali na výskume zameranom na emisie motora spolu s Ing. Františkom Synákom  z KCMD ŽU. Výsledky výskumu boli  na konferencii odprezentované.