Medzinárodná konferencia ,,GO BILINGUAL” v Bardejove

Medzinárodná konferencia ,,GO BILINGUAL” v Bardejove

V dňoch 9. - 10. novembra 2018 sa konala v Bardejovských kúpeľoch konferencia ,,Go bilingual” za medzinárodnej účasti.

Na tejto akcii sa zúčastnila takmer stovka učiteľov anglického jazyka z celého Slovenska, medzi nimi aj učitelia angličtiny z našej školy. Prednášky tejto konferencie sa týkali inovatívnych metód a foriem výučby, zlepšenia vzťahov v rámci kolektívov, porovnanie slovenského a anglického školského systému. Spestrením bolo aj vystúpenie študentov prestížnych cirkevných amerických škôl, ktorí nám porozprávali zážitky z ich života na strednej škole. Celková atmosféra konferencie bola veľmi príjemná, učitelia mohli zdieľať svoje skúsenosti a zážitky. Nové pohľady na vyučovanie a prístupy používané v praxi boli obohacujúce a podnetné.