Maturitné skúšky 2018

Maturitné skúšky 2018

Latinské slovo „maturitas“ znamená zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých a postupných krokov. Jedným z nich bola maturitná skúška.

Každý sa na túto veľkú skúšku zrelosti pripravoval poctivo a zodpovedne, nielen posledný akademický týždeň. Žiaci II. NDŠ a IV. GDM to zvládli veľmi dobre.

Spokojné úsmevy zdobili ich tváre pri odovzdávaní maturitných vysvedčení.

Urobili dôležitý krok k svojej budúcnosti. Odbornej komisii za zeleným stolom ukázali, že vedomostne i prakticky sú pripravení ísť ďalej. Zavŕšili  jeden úsek svojho života – štúdium na strednej škole.
Teraz sa pred nimi otvára široká škála nových možností a je na nich, ktoré si vyberú – pokračovanie v štúdiu, zamestnanie, založenie rodiny, cestovanie...

Nech sa rozhodnú pre čokoľvek, dôležité je, že to bude ich voľba a sami sa stanú strojcami vlastného šťastia.

Prajeme Vám, aby ste všetko, čo ste sa na strednej škole naučili na Vašich životných cestách využili.