Matematický klokan 2018

Matematický klokan 2018

Do súťaže matematický klokan sa tento rok opäť zapojili študenti odboru GDM.

Opäť ich čakala výzva vyriešiť za 60 minút 24 úloh. V kategórii kadet súťažilo 8 žiakov a v kategórií junior 4 žiaci. Výsledky budú zverejnené 9.4. 2018 a my sa  tešíme  na všetkých úspešných "klokanov."