Marián Kvasnica

Marián Kvasnica

Dňa 29. 12. 2018 zaopatrený sviatosťami zavŕšil svoju cestu k Pánovi náš učiteľ Ing. Marián Kvasnica. V službe mladým v tomto don Boscovom diele prežil 22 rokov života. Rozlúčka s ním bude 2. januára 2019 (streda) o 10:30 hod. v Kostole sv. Jána Bosca u Saleziánov. Myslíme naňho v modlitbách.