LEAF Day

LEAF Day

Podujatie organizované Leaf Academy bolo určené učiteľom a žiakom, my sme boli toho súčasťou.
Prvý workshop bol spoločný pre učiteľov a žiakov. Počas neho sme si prešli jednotlivými
krokmi metódy Design thinking. Touto metódou sme hľadali tvorivé a praktické riešenia
problémov, ktoré sme si definovali. Táto metóda skvele dokáže pomôcť premeniť akýkoľvek
nápad na prvý produkt alebo službu.
Druhý workoshop bol samostatne pre žiakov a učiteľov. Žiaci si počas neho zostrojili svoj
špeciálny lapač snov; a učitelia si vytvorili erb učiteľa. Tu bola ukážkovo prepojená teória s praxou.
V závere podujatia laureát LEAF Award Emanuel Kucbel porozprával o svojej ceste od
nápadu k realizácii svojho projektu;marketingová firma; a o tom, prečo sa oplatí byť
aktívnym, angažovaným stredoškolákom.