Kurz prvej pomoci

Jano a Fero sa bicyklovali v lese. Pri zjazde z kopca Fero narazil bicyklom do stromu, spadol a zostal nehybne ležať na zemi. Čo robiť v takejto situácií???

Každý z nás sa už určite ocitol v podobnej situácií ako Jano, keď bolo treba niekomu podať prvú pomoc, ošetriť ranu alebo dokonca zavolať záchranku.

31. januára 2018 na sviatok Dona Bosca sa k pedagogickým zamestnancom našej školy pridali aj nepedagogickí zamestnanci a spoločne absolvovali kurz prvej pomoci.

V prvej  časti kurzu získali teoretické poznatky ako sa správať pri život ohrozujúcich stavoch. Naučili sa tiež hlavné zásady poskytovania prvej pomoci pri kolapse, dusení, bezvedomí, srdcovom záchvate, mozgovej mŕtvici a úraze.

V druhej časti kurzu si prakticky vyskúšali ako správne poskytnúť prvú pomoc a ako ošetriť ranu.

Nezabúdajme, že vo chvíľach, keď ide o život človeka je každá, aj neodborná, prvá pomoc lepšia ako žiadna.