Koniec roka v  SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Koniec roka v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

"Nebojte sa. Strach prichádza tam, kde je beznádej, ale, kde vstupuje Ježiš, Boh, tam vytesňuje všetko zlé. A to Vám chcem popriať, Vám i Vašim rodinám, aby Boh vstúpil do každého jedného z nás, aby naplnil naše srdcia, aby sme s Bohom rátali vo svojom živote," povedal na úvod internátnej Štedrej večere direktor saleziánskeho domu v Žiline, Pavol Dzivý.

"Nebojte sa. Strach prichádza tam, kde je beznádej, ale, kde vstupuje Ježiš, Boh, tam vytesňuje všetko zlé. A to Vám chcem popriať, Vám i  Vašim rodinám, aby Boh vstúpil do každého jedného z nás, aby naplnil naše srdcia, aby sme s Bohom rátali vo svojom živote," povedal na úvod internátnej Štedrej večere direktor saleziánskeho domu v Žiline, don Pavol Dzivý. Jeho príhovoru predchádzalo čítanie zo Svätého Písma. Obsluhu počas stolovania mali už tradične na starosti prváci. Príprava prostredia bola vďaka novej firme zabezpečujúcej stravu menej náročná. Podieľali sa na nej  i žiaci. Tí si pripravili i scénky, ktoré spestrili celý večer. Počas prestávok medzi vystúpeniami jednotlivých výchovných skupín sa rozdávali darčeky, ktoré si chalani počas adventu pripravili pre niekoho zo svojho poschodia a za koho sa v tomto čase i modlili. Atmosféru Štedrého večera dotvárali i koledy v podaní našich hudobníkov. "Keď som sa dávnejšie pýtal chlapcov, čo vám pripomína rodinnosť, viacerí povedali, že táto Štedrá večera. Niektorí povedali, že tu je to tak viac pripravené, ako to máme doma," povedal v záverečnom slovku na dobrú noc riaditeľ školy Mgr. Igor Pecha. Spánok z 20. na 21. decembra 2018 neprišiel tak rýchlo. Po večeri nasledoval ešte kultúrno - športovo - herný program. Chalani mali možnosť sa zabaviť v herni, zapojiť sa do hokejbalu či volejbalu, zahrať sa spoločenské hry, vyblázniť na trampolíne, či dať si do tela v posilňovni.

Po krátkej noci nasledovali triednické hodiny. Tie využili niektoré triedy na vianočné posedenie, niekde dokonca s nealko punčom. Vzájomne sa obdarovali v rámci triedy, popriali si ku sviatkom, a potom už sa celá škola stretla na vianočnej duchovnej obnove. Pripravil si ju pre nich novokňaz, salezián Vladimír Plášek, ktorý sa nedávno vrátil zo štúdií zo Svätej Zemi. Odtiaľ si priniesol i viacero predmetov. Svoj príhovor začal zvukom zo šofaru, ktorým sa začínala duchovná obnova židovského národa, a ktorým začala i duchovná obnova pre žiakov. "Učme sa pozerať na Máriu ako na tú, ktorá vlieva nádej, dáva inšpiráciu, ktorá v nás prebúdza postoje počúvať, byť verní, žiť v čistote, vedieť sa darovať, vedieť slúžiť. To všetko si môžeme všimnúť na jej živote a to všetko nás aj ona učí," povedal na záver svojej prednášky o Panne Márii kazateľ. 

Potom, ako vychovávatelia vyprevadili chlapcov na prázdniny, zišli sa všetci zamestnanci v školskej kaplnke na krátku adoráciu. Nasledovalo vianočné posedenie s kapustnicou a darčekmi, ktorými sa podobne ako chlapci v internáte obdarovali navzájom zamestnanci školy.