INSTRET

INSTRET

Inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi. Celý tento cyklus bude pozostávať zo štyroch stretnutí vždy na inom mieste a za účastí viacerých škôl.
Prvé stretnutie sa konalo u nás v škole, kde boli  prítomní žiaci z Obchodnej akadémie sv.
Tomáša Akvinského a Súkromnej SOŠ Pro scholaris. Pozvanie z rady podnikateľov prijala
Ivana Tvrdovská. Spolu s manželom založili rodinnú firmu a podnikajú v oblasti cukrárenskej
výroby. Značka TVRDOVSKI predstavuje sortiment pravých, tradičných i exkluzívnych
dezertov, zákuskov, koláčov, cukroviniek, tort a medovníkov, spracovaných na vysokej
umeleckej úrovni, pri zachovaní klasických cukrárskych technologických postupov. Pani
Tvrdovská nám vyrozprávala svoj biznis plán a začiatky podnikania od plienok až po
súčasnosť. Spomenula ako sa musela vyrovnať s prekážkami, ktoré mala kladené pod nohy v
podobe zákonov, rôznych druhov kontrol, s neochotou ľudí pracovať a iné. V roku 2015 bola
medzi štyrmi najlepšími nominovanými na cenu podnikateľka roka. Vysokoškolský
vzdelaná, s titulmi pred a za menom, s rôznymi certifikátmi, s ukončenou podnikateľskou
univerzitou a vždy s morálnymi hodnotami, ktoré dokážu meniť veci, ľudí a situácie okolo
nás. Takáto je Ivana Tvdovská, nohami pevne stojaca na zemi, srdcom plným láskavosti,
srdečnosti a hlavou plnou nových nápadov, myšlienok a príležitosti.