Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Súperenie v prednese prózy a poézie prebehlo počas decembrového popoludnia 11. 12. 2018.

Chlapci a dievčatá nám predviedli svoje talenty tykajúce sa nielen prednesu, ale aj herectva. Niektorí z nich dokonca prezentovali svoju vlastnú tvorbu. Sme radi, že aj v našej škole je veľa žiakov, ktorí majú radi literatúru. Víťazi tejto súťaže získali poukaz na výlet do Osvienčimu a Krakova, ktorý sa bude konať v apríli.

Ceny boli udelené nasledovne:

1. miesto: Dominik Duša - I. GDM

2. miesto: Adam Homolík - II. GDM

3. miesto: Patrik Čaniga - I. GDM

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie vychádzajúce talenty o rok :D