Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

V dňoch od 22. 11. 2017 do 17. 1. 2018 v našej škole prebehlo školenie finančnej gramotnosti pre tretie ročníky.
Zo šiestich lekcií sme si vybrali tri, ktoré by mohli a dúfajme, že aj budú prínosom pre
budúci život našich chlapcov. Prvá lekcia bola zameraná všeobecne na finančnú gramotnosť ako takú, druhá lekcia bola o hospodárení a tretia lekcia o bývaní. Ďakujeme školiteľom firmy Partners group, ktorí obohatili tieto lekcie aj o svoje vlastné skúsenosti z praxe.