Exkurzia žiakov - Mondi SCP

Exkurzia žiakov - Mondi SCP

Dňa 15.6. 2018 sa žiaci prvej a druhej GDM triedy zúčastnili exkurzie v Ružomberku v závode Mondi SCP a. s.
Mondi SCP, a.s. Ružomberok je jedným z najväčších výrobných podnikov skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike, s výrobnou kapacitou 560,000 ton nenatieraného papiera, 66,000 ton obalového papiera a 100,000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj. Žiaci sa pod vedením skúsených sprievodcov bližšie dozvedeli ako prebieha spracovanie dreva cez výrobu papiera až po balenie a expedovanie finálnych produktov. Žiaci mohli naživo vidieť stroje, ktoré tento zložitý proces umožňujú.