Exkurzia na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU

Exkurzia na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU

Dňa 8. februára 2018 sa žiaci I. a II. NDŠ, odboru dopravná prevádzka, spolu s učiteľmi zúčastnili exkurzie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU.
V priestoroch zrekonštruovaných laboratórií nás privítal vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu s tachografom, vidieť rôzne diagnostické prístroje, meranie hlučnosti vozidla a skúšky viazacích popruhov. Hlavným bodom exkurzie bolo meranie výkonu vozidla KIA v novej valcovej skúšobni. Na záver sme sa pobavili na dobrovoľníkoch, ktorí kráčali medzi kužeľmi s okuliarmi simulujúcimi stav opitosti. Za sprostredkovanie exkurzie by sme sa chceli poďakovať nášmu exallievovi Jánovi Synákovi, ktorý tu momentálne študuje.