Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26.septembra už od roku 2001.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov
Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho
interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho
kontinentu. Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
Tento rok sa aj naša škola zapojila do projektu Európsky deň jazykov a v týždni od 24.9 do
28.9.2018 na hodinách nemeckého, anglického a slovenského jazyka s rôznymi aktivitami -
kvíz o európskych jazykoch, projekt Štáty Európy, obyvatelia – jazyk, Slovenskí vynálezcovia
a ich objavy, ktorými „dobili“ svet, Vynálezy, ktoré vznikli v Európe, krátky dokument
o Veľkej Británií, pripomenuli Európsky deň jazykov.