Ekotopfilm – Envirofilm

Ekotopfilm – Envirofilm

Dňa 19.11.2018 sa konal v Žiline Medzinárodný festival filmov Ekotopfilm – Envirofilm. Tradičnou súčasťou festivalu bolo podujatie „Junior festival pre deti a mládež.“
Pre žiakov I.C a I.D triedy bol pripravený zaujímavý filmový a sprievodný program. Premietali sa krátke animované filmy z celého sveta, ktoré upozorňovali mladých divákov na to, že pri rýchlom
tempe dnešného sveta a ľudskej závislosti na technológiách a materiálnych veciach
zabúdame, že skutočná krása je rovno pred našimi očami. Mali by sme ju chrániť a nie
drancovať, ničiť. Počas sprievodného programu bol predstavený projekt „ Energoland,“
ktorý vznikol z iniciatívy Slovenských elektrární.