Dni nádeje

Dni nádeje

Dňa 2. 10. 2018 sa v mestskej krytej plavárni uskutočnila akcia PLÁVANIE NÁDEJE.
Organizovala  ju  CSS LÚČ v spolupráci  so Žilinským samosprávnym krajom pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky JURINOVEJ. Reprezentovali nás dvaja žiaci: Filip H. a Martin S. Ďakujeme.