Deviatnik k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie

Deväťdňovou modlitbou – od 29. novembra do 7. decembra – sa chceme pripravovať na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Deviatnikom si chceme vyprosiť dar čistoty, úctu k našim mamkám a správny vzťah k dievčatám, ktoré poznáme alebo s ktorými chodíte.
V roku 1854 Cirkev jasne formulovala a vyhlásila ako pravdu viery (dogmu), že Panna Mária bola od začiatku svojho života uchránená od akéhokoľvek hriechu. O štyri roky neskôr (1858) sa Božia Matka pri svojom zjavení v Lurdoch predstavila slovami: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ V tejto modlitbe chceme Bohu poďakovať za to, že nám v Márii dal za Matku človeka, ktorého sa vôbec nedotkol hriech.

 

PDF súbor: Deviatnik k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie