CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DO PRÁCE NA BICYKLI

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DO PRÁCE NA BICYKLI

Učitelia SOŠ sv. JR sa stali súčasťou najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku!

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať zamestnancov a žiakov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do školy.