Celoškolská duchovná obnova

Celoškolská duchovná obnova

Vyvrcholením adventu sú Vianoce - sviatok narodenia Ježiša Krista. Pri tejto príležitosti aj v našej škole prebiehala duchovná obnova.

Vypočuli sme si slová od novokňaza, ktorý nás povzbudil k tomu, aby sme neboli leniví a žili život, ktorý nám bol darovaný. S dôverou sa obracať na Pannu Máriu, ktorá vždy pomôže a vypočuje. Po príhovore mohli všetci pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nasledovala svätá omša, po ktorej sa všetci rozišli do svojich rodín, kde budú sláviť vianočné sviatky.