Cechovačka

Cechovačka

Prváci prežili skúšku ohňom počas cechovačky, ktorú si pre nich pripravili žiaci tretích ročníkov.

Určite každý z nich prežíval trošku trému, strach, obavy. V poobedných hodinách prvákov privítala dvojica moderátorov, školská hudobná skupina a ďalší. Počas cechovačky mali splniť viaceré úlohy. Stolári nám zatĺkali klince, murári vymurovali dvojprieduchový komín. Autoopravári mali nasadiť kolesá, ukázali sa nám v oblekoch a maskách potrebných v odbore autoopravár - lakovník. Samozrejme autoopravári - elektrikári mali prácu s káblikmi. Nakoniec nás pobavili grafici, ktorí si triafali šľahačku do úst a dievčatá odišli celé trblietavé. Po programe nasledovalo cechovanie do jednotlivých odborov stolár, murár, autoopravár, grafik digitálnych médií. Na záver sa prihovoril pán riaditeľ, ktorý ich vyzval, aby boli hrdí na svoje remeslo, ktoré sa rozhodli študovať.