Burza stredných škôl Žilina

Burza stredných škôl Žilina

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili burzy stredných škôl v Žiline, kde sme žiakom základných škôl priblížili našu školu sv. Jozefa Robotníka a poukázali na možnosti štúdia v nej.