Burza stredných škôl Nižná

Burza stredných škôl Nižná

Spolu so študentami našej školy sme sa zúčastnili na Burze stredných škôl v Nižnej.
Burza stredných škôl pre žiakov základných škôl bola zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy.
Žiaci mali možnosť získať rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa mohli rozhodnúť
pre vhodný typ školy.