Beseda s členmi klubu abstinentov

Beseda s členmi klubu abstinentov

Našu školu navštívili členovia klubu abstinentov, ktorí rozprávali žiakom o nástrahách alkoholu a drog.
Poukázali na to, že je nebezpečné začať s alkoholom alebo drogami. Počas besedy sa žiaci dozvedeli, že drogy a alkohol majú nebezpečný vplyv na človeka
a spoločnosť.