Beseda o misii v Jakutsku

Beseda o misii v Jakutsku

Našu školu navštívil misionár don Pavol Michalka, ktorý pôsobí na ďalekom Sibíri.

Prišiel, aby nám porozprával o tejto krajine, aby nás s ňou oboznámil a povedal niečo o ich kultúre. Hovoril nám o jeho cestách so spolubratmi, o zážitkoch, ktoré ich cestou zastihli. Oboznámil nás  v akých podmienkach tam žijú ľudia a ako sa im snažia pomôcť. Po tejto prednáške sme dostali pozvanie priložiť ruku k dielu a prísť im opäť pomôcť na Sibír.