Akčný víkend prvákov

Akčný víkend prvákov

Dve triedy žiakov Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline zažili v rekreačnom zariadení Škútovky, neďaleko Liptovskej Osady, víkend na aký sa nezabúda.

Tento rok už druhého "Akčného víkendu" sa zúčastnilo 30 chalanov - murárov, stolárov, autoopravárov a grafikov a 9 grafičiek z prvého ročníka. Celú akciu zastrešovala a animovala komunita saleziánov pôsobiacich v škole pod vedením direktora a katechétu školy dona Jozefa Sarneckého, SDB. Úvodný večer plný hier, zábavy a súťaží prežili mladí v štyroch skupinkách. Pre niektorých patrilo medzi najväčšie zážitky súťaženie s riaditeľom školy. Po viac ako trojhodinovom zábavnom večeri nasledovala nočná hra. Pre tých najvytrvalejších boli pripravené spoločenské hry do neskorej noci.

"Keď prídete na saleziánsku školu, do školy dona Bosca, tak sa vám tam ponúkajú štyri veci, ktoré majú skratku D.I.S.K. Dom - ako miesto kde sa cítim prijatý. Toto prijatie cítite od učiteľov, saleziánov, ale aj od seba navzájom. Druhá vec - ihrisko - ako miesto, kde sa stretávate v radosti so svojimi kamarátmi. Sú to chvíle radosti, ktorú prežívame spolu. Škola - to čo sa nám tu ponúka, naučiť sa niečo pre váš život, naučiť sa rozumieť životu, aby som ho žil dobre. Štvrtá vec - kostol, kaplnka - miesto na stretnutie s Bohom, ktorý vás čaká, ktorý vás stvoril, dal vám nejaké poslanie a čaká na stretnutie s vami. Prajem vám, aby ste počas týchto troch, štyroch, piatich rokov využili túto ponuku, ktorá sa vám dáva, naplno." povedala v rámci večerného slovka na záver dňa Slávka Brigantová. So žiakmi školy sa stretáva pravidelne. Počas týždňa mala pre nich pripravené prednášky a diskusie na tému Teológie tela od Jána Pavla II.

Počas nasledujúceho dňa hry a zábavu vystriedali tri bloky zamyslení a aktivít. Prvý bol venovaný Tajomstvu Dobra - Bohu. Pomocou aktivít mali mladí možnosť si viac uvedomiť, že Boh nielen stvoril svet, ale sa nám neustále prihovára a požehnáva nás mnohými dobrami. "Kde sa nachádza dobro, časom sa objaví aj zlo," zaznelo v jednej z prednášok. Druhý blok bol venovaný tajomstvu zla, uvedomeniu si, že zlo nie je abstraktný pojem, že zlo je tiež osoba, je ním Diabol. Účastníci mali opäť pomocou pripravených aktivít možnosť na vlastnej koži zažiť, aké je to byt pokúšaný, aké je to dostávať rany od niekoho, kto sa skrýva a škodí. Tretí blok bol venovaný Ježišovi Kristovi - Spasiteľovi, Duchu Svätému - oživovateľovi a Cirkvi.

 

Prestávky medzi blokmi využili mladí na rozhovory i zábavu. Počas poobednej rekreácie mali žiaci možnosť si zahrať hru z čias dona Bosca známu ako indiánska šatka. Ukázali svoju rýchlosť, šikovnosť a obratnosť. Že nie vždy vyhráva rýchlejší a niekedy zavážia viac skúsenosti spoznali niektorí pri "súboji" s riaditeľom školy Igorom Pechom SDB.


Okrem duchovného rastu je akcia zameraná i na vzájomné spoznanie sa a budovanie kolektívu. Preto po večernom spovedaní a filme je ponúknutý priestor na ďalšie aktivity. Kedže viacero prváčok sa zúčastnuje i Kurzu tanca a spoločenskoho správania - "Janko Bosco Cameriere" určeného pre druhákov, vo voľných chvíľach učili spolužiakov tancovať.

"Si tajomstvo, nevieš, čo všetko sa v tebe skrýva. Si tiež dar - pre svoju budúcu manželku, manžela, pre svoje deti. Aký hodnotný dar im dáš, nakoľko rozvinieš svoje talenty, to záleží na tebe a na tom ako využiješ tento čas, ktorý sa ti ponúka? " zaznelo v ďalšom večernom slovku na dobrú noc.

Sobotňajšie bloky prednášok boli venované Bohu a tomu, čo všetko pre nás robí. Nedeľný, posledný blok, bol venovaný základným prvkom duchovného života - spoločenstvu, modlitbe, Svätému Písmu, Sviatosti zmierenia a Eucharistii.

"Najviac sa mi páčilo, že sme sa lepšie spoznali," zaznelo okrem iného viackrát v záverečnom hodnotení víkendu žiakmi. Na záver nedeľnej svätej omše sa všetci účastníci poďakovali vedúcej zariadenia, pani Angelíne Klímovej za starostlivosť počas celého víkendu a super stravu a odovzdali jej vtáčiu búdku vyrobenú našimi stolármi a novú školskú ročenku - dielo našich grafických majstrov.