59. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti

59. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Technická univerzita vo Zvolene usporiadala aj v tomto roku dňa 10. mája už 59. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Do tejto súťaže boli už druhý rok zapojené aj stredné školy. V stredoškolskej sekcii bolo odprezentovaných 7 odborných prác s rôznou tematikou a podľa hodnotenia poroty veľmi vysokej úrovne.
Našu školu reprezentovali dvaja študenti. Odbornú prezentáciu chlapci doplnili vlastnoručne
vyrobeným modelom a výrobkom. Pred odbornou porotou predviedli fundovanú obhajobu
oboch súťažných prác.
Za prácu Rekonštrukcia krovu rodinného domu študent II. NDŠ Tomáš Mário Peregrim
získal cenu drevárskeho magazínu, a to ročné predplatné odborného časopisu. Žiak Daniel
Fečo z III. A, odbor stolár s prácou Fujara – naše dedičstvo, pridal aj praktické predvedenie
výrobku – zahral krátku skladbičku. Vybojoval si touto prácou prvé miesto v stredoškolskej
sekcii.