Záverečné skúšky

Záverečné skúšky

V dňoch 19.-20. júna 2017 sa v našej škole konali písomné a praktické záverečné skúšky a 21. júna ústne záverečné skúšky v odboroch autoopravár- elektrikár, autoopravár- mechanik, autoopravár-lakovník, stolár.

Všetci žiaci skúšku zložili. 

Žiaci preukázali získané znalosti, zručnosti v danom odbore a svojich majstrov a učiteľov odborných predmetov nesklamali. Gratulujeme všetkým absolventom, ktorí úspešne ukončili  štúdium na našej škole a stali sa našimi exallievmi.