Vedenie školy pracovalo na osobnom projekte života

Vedenie školy pracovalo na osobnom projekte života

Dňa 10.10.2017 sa konalo školenie v rámci projektu Zaostri na cieľ, podporeného nadáciou Renovabis. Školenie bolo zamerané na úvod do témy tvorby osobného projektu života. Zúčastnilo sa ho vedenie školy spolu s vybranými pedagógmi školy.

Miesto školenia bolo viac ako symbolické. Priestory ponúkol dlhoročný partner našej školy spoločnosť AT a.s., u ktorého naši žiaci praxujú pri značkách Toyota a IVECO.

Školiteľ, salezián Peter Lukáčik, objasnil z rôznych pohľadov dôležitosť mať v živote osobný projekt, pri ktorom si človek uvedomí najdôležitejšie hodnoty a smerovanie svojho života. Zároveň pravidelný čas poskytuje možnosť overiť si, či kráčam smerom, ktorým ma volá Boh. Školenie je prvým z troch krokov k vypracovaniu si osobného projektu života.