Tehlička 2017

Tehlička 2017

Ďakujeme za príspevok.

Dobrý deň, 

zo srdca ďakujeme, že ste ako SOŠ sv. Jozefa Robotníka podporili deti a mladých v Južnom Sudáne.

Aj Váš štedrý finančný príspevok 653,00 € do verejnej zbierky Tehlička bude použitý na kúpu učebníc a školských pomôcok potrebných na vzdelávacie programy a voľno časové aktivity pre viac ako 4000 detí ďalej na uniformy, jedlo a hygienické balíčky pre tie najchudobnejšie deti z utečeneckých táborov. Aj vďaka Vám im pomôžeme.

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

Za Vašu štedrú pomoc zo srdca ďakujeme.

 

Štefan Kormančík, SDB

predseda SAVIO o. z.