Súťaž stolárov SKILS Slovakia

Súťaž stolárov SKILS Slovakia

V mesiacoch marec, apríl prišiel čas aj na súťaže v odbore stolár. Víťazi zo školského kola súťaže „Zručný stolár“ dostali možnosť postupu na celoslovenské kolo súťaže prehliadok stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia.

Chlapci 2. A ročníka Daniel Fečo  a Lukáš Tereštík nesklamali. V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa odhodlane v Nitre  popasovali so všetkými časťami stolárskej súťaže.  Preukázali svoje teoretické vedomosti v teste a čítaní výrobného výkresu - stojanu na kvety. Práve tento výrobok vyrobili zo smrekového reziva s prehľadom a zručnosťou aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu a zime, nakoľko sa súťažilo vonku pod prístreškom.

Zo siedmich súťažných družstiev chlapci vyhrali najvzácnejšiu trofej – 1. miesto s prehľadným bodovým odstupom pred ostatnými súťažiacimi. Zároveň si tým zaistili postup do medzinárodného kola súťaže SUSO v Prahe.

Výhercom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov nielen v ďalšej súťaži, ale aj  zúročenie svojich vedomostí v stolárskej praxi.