Stužková II.NDŠ

Stužková II.NDŠ

V sobotu 4.11 sa konala stužková slávnosť II.NDŠ, odbor dopravná prevádzka a stavebníctvo.

Tento výnimočný deň sme začali omšou, pre nás známom kostole sv. Jána Bosca. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do kultúrneho domu v Závodí. Tam sa začala celá slávnosť. 24 žiakov z maturitného ročníka prijalo z rúk triednej učiteľky RNDr. Natálie Hrtusovej znak dospelosti vo forme zelených maturitných stužiek. Atmosféra bola famózna. Bolo sa načo pozerať. Učiteľom, rodičom, ale aj nám sa celý večer veľmi páčil. Počas scénok sa mohli zabaviť nielen tancom, ale aj spevom i pestrým stvárnením rôznych situácii. Nechýbala ani tombola s pestrými cenami. Stužková slávnosť sa koná raz za život, a preto by mala byť nezabudnuteľná. Tá naša určite bola.