Slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl 2017/2018

Slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl 2017/2018

Žilinská diecéza každý rok organizuje ocenenie najlepších študentov stredných škôl. Slávnosť sa začala svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorú slúžil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Biskup nám povedal veľa vrelých slov: „Stačí ak aspoň jeden bude adorovať Bohu, potom aj ostatní budú zachránení.“

Po skončení svätej omše predniesol Matej Michalec zo IV. GDM báseň Gorazda Zvonického „Reč učňa,“ zvládol ju veľmi dobre a všetkých študentov motivoval k tomu,  ako rásť vo viere i láske k učeniu. Potom nasledovala scénka, ktorú zinscenovala CZŠ Dobrého Pastiera v Žiline. V scénke využili detektor lží, kde sa pýtali ako to naozaj chodí na cirkevných školách. Odpovede boli celkom trefné a vtipné. Potom už nasledovalo predstavenie ocenených žiakov a ich životopisy.

Z našej školy sa tam umiestnili žiaci Daniel Fečo a Lukáš Tereštík z III. A, odbor stolár:

Daniel pochádza zo Zlatých Moraviec, bol odmalička vychovávaný v príkladnej kresťanskej viere. Vždy bol usilovný - v škole, aj v internáte. Už od prvého ročníka sa veľmi zaujímal o svoj odbor. Navštevoval učiteľský kabinet, pretože chcel vedieť viac, ako sa dozvedel na hodinách. Je veľmi zručný vo vyrezávaní píšťal a fujár. Na jednej vlastnoručne vytvorenej aj hráva. Je to aj nadaný huslista. S Lukášom Tereštíkom vyhrali 1. miesto v súťaži stolárov SKILS Slovakia a postúpili do medzinárodnej súťaže SUSO.

Lukáš pochádza z Oravskej Lesnej, už aj pred začatím štúdia mal skúsenosti so svojím odborom. Taktiež býva v školskom internáte, v ktorom ho poznajú ako priateľského a milého. Často tam opravuje pokazený alebo rozbitý nábytok. S Danielom Fečom vyhrali 1. miesto v súťaži stolárov SKILS Slovakia a postúpili do medzinárodnej súťaže SUSO.

Ďalší ocenení boli: Tadeáš Bolo, Veronika Brusáková, Simona Kavecká, Martin Kňažek, Jakub Krnáč, Miriam Lušňáková, Lukáš Rajec a Marek Závadský.