Školské výlety

Školské výlety

Pred koncom školského roka mnohé triedy absolvovali školský výlet.

Mnohí navštívili viaceré miesta, kde pobudli aj niekoľko dní. Niekto navštívili Tatralandiu, Banskú Bystricu... Chatovačky nielen na Orave, v Terchovej, ale aj v Snine. Nechýbali opekačky a turistika do okolitých miest, lasergame.

Vzájomné spoznávanie a rôzne hry stmelili viaceré triedne kolektívy.